Kuulmisnõustamine

REGISTREERU KUULMISBUSSILE:

RAPLA MELU – KUULMISBUSS RAPLAS 12.08.2023 (Rapla Kultuurikeskuse sisehoovis, Tallinna mnt 17,) Registreerimiseks vajuta SIIA

Kui soovid kuulmistestile, vali registreerimisvormis KUULMISTEST.
Kui Sul on kuuldeaparaat, mis vajab üle vaatamist ja puhastamist, palun vali registreerimisvormil KUULDEAPARAADI HOOLDUS.

NB! MEIE KUULDEAPARAATE EI HÄÄLESTA!

MIS ON KUULMISBUSS?

Kuulmisbussis saab:

 • lasta mõõta oma kuulmistaset. Spetsiaalse väljaõppe saanud esmatasandi kuulmisnõustaja teeb kuulmisskriininguid – mõõdab kuulmist ja annab nõu vastavalt olukorrale
 • osta kuuldeaparaatide patareisid ja kuulmistarvikuid
 • infot kuuldeaparaatide taotlemise, kompenseerimise ja hooldamise kohta.
 • küsida teavet nii kuulmislanguse kui ka igapäeva toimetulekuga seotud teenuste ja toetuste kohta ning kontakte, kuhu pöörduda abi saamiseks
 • infot vaegkuuljate ühingute ja nende tegemiste kohta
 • nõu ja kogemusi, kuidas suhelda kuulmislangusega inimestega

Kuulmisskriining maksab 5.- eurot. Nõustamised on tasuta. Kuuldeaparaadi hooldus maksab 5.- eurot. Võimalus on annetada kohapeal Kuulmisbussi tegevuse toetuseks.

NB! Kuulmisbussi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega/ratastoolis inimestele.

Loe kuulmisbussi kohta meediast: https://vaegkuuljad.ee/lugemist/#kuulmisbuss

TOETA KUULMISBUSSI

Kuulmisbuss liigub annetuste ja vabatahtlike inimeste ühise panuse tulemusena.

Kuulmisbussi saab toetada nii ühekordse annetusena või teha püsiannetus:

ANNETA FONDI


Mis on kuulmisnõustamine?

Mis on kuulmisnõustamine?

Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste ning nende pereliikmete ja teiste kuulmisprobleemidega kokku puutuvate inimeste nõustamine.

Kes on kuulmisnõustaja?

Kuulmisnõustaja on oma ala spetsialist kelle töö eesmärk on vähendada haigustest, õnnetustest ja muudest olukordadest põhjustatud kuulmislanguse tagajärjel väljenduvaid kõrval- ja järelmõjusid. Kuulmisnõustaja aitab kuulmispuudega inimestel, nende pereliikmetel ja teistel kuulmisprobleemidega kokku puutuvatel inimestel mõista nõustatava hetkeolukorda ja leida lahendusi. Oluline on nõustatava igakülgne toetamine eesmärgiga parandada tema toimetulekut ühiskonnas.
Kuulmisnõustaja tegeleb inimeste erinevate kuulmisalaste probleemidega, kasutades nõustamistehnikaid ning oma erialaspetsiifilisi teadmisi. Kuulmisnõustaja teeb koostööd teiste erialade esindajatega ning kliendivõrgustiku liikmetega.

Kuulmisnõustaja kompetentsideks on:

 • tuvastada kuulmislangus, kuulmisjääk. (Teha kuulmiskriininguid e. kuulmismõõtmisi)
 • abistada klienti kuidas kuulmislangusega toime tulla, tutvustab milliseid abivahendeid on olemas, kuidas neid hankida.
 • suhelda vajadusel sotsiaaltöötajate, kõrvaarstide, kuulmiskeskuste jt asutustega, kellest oleneb kliendi heaolu;
 • suhelda vajadusel kuulmispuudega inimeste pereliikmetega ja võrgustikuga (naabrid, tuttavad, õppeasutus, töökoht, sõbrad, eraldi elavad pereliikmed jt);
 • abistada klienti olemasolevate kuulmisabivahenditega, teostab vajadusel kuulmisabivahendite esmast hooldust – fikseerib vead suunab remondihooldusesse.
 • müüa erinevaid kuuldeaparaatide kulutarvikuid (otsakuid) ja patareisid; 
 • jagab või laenutab kuulmisalaseid brošüüre;
 • annab nõu kuulmislangusega inimese eluruumide kohandamise suhtes, suunab klienti leidma vastavaid spetsialiste;
 • teeb võimalusel ka kodu- ja haiglakülastusi (eriti eakate vaegkuuljate puhul, kel pole jaksu kohapeale tulla);
 • laenutab võimalusel ja äärmise vajaduse korral kuulmisabivahendeid, seniks kuni vaegkuulja kuuldeaparaat on paranduses;
 • annab infot kohaliku vaegkuuljate ühingu tegemistest, üritustest, võtab vastu liitumisavaldusi ühinguga liitumiseks.